På många håll har vi kunnat se att miljömedvetenhet och värnandet om djur och natur numera blivit en trendfaktor att räkna med. Maten är ekologiskt, fordon marknadsförs som bränslesnåla och allt fler av oss skippar importerade produkter till förmån för lokalproducerat.Skönhetsbranschen är inget undantag, snarare tvärtom. Redan 2013 förbjöds djurtester inom framställningen av kosmetika- och hygienprodukter inom EU och allt fler varumärken som dyker upp på butikshyllorna beskrivs som ”veganska” och marknadsförs som icke-djurtestade. Där det finns efterfrågan finns det alltså tillgång, konsumenterna är medvetna och det vill också producenterna visa att de är.

Samvetet styr

Många butiker, både på nätet och i den fysiska handeln, vill visa sina kunder att de har ett samvete och värnar om både människorna och djuren på vår planet. Idag är slit- och släng ingenting eftersträvansvärt, snarare tvärtom. Vi strävar efter kvalitet och hållbarhet, och det betyder mycket även för producenter och grossister, som vill skapa ett förtroende bland sina kunder så att de kommer tillbaka.

Ekologiskt eller närproducerat?

Helst skall produkterna du köper vara både och, givetvis. Och när det handlar om skönhetsprodukter bör de även vara veganska, så att du säkert kan veta att inga djur fått offra liv och lem för ditt läppstift eller hårschampo. Men befinner vi oss i det läget att vi måste välja, så är det både ur människo- och miljösynpunkt allra bäst att välja ekologiskt. Då vet du att din produkt inte består av ingredienser som blivit besprutade med farliga kemikalier och du slipper ofta syntetiska parfymer och doftämnen om tillverkaren även i övrigt inriktar sig på att framställa produktlinjer som inte skadar vare sig människa eller natur. Många tillverkare vill tyvärr ofta framhärda att korta transportsträckor ligger till deras fördel och väger tyngre, men bryr sig inte om att anpassa sin produktion och göra den mer miljövänlig.